Duurzaamheid op TAZ

TAZ ALS DUURZAAM CULTUURFESTIVAL
Duurzaamheid wordt steeds belangrijker in onze veranderende samenleving. Theater Aan Zee wil hieraan bijdragen en als festival zorg dragen voor de omgeving. Dit doen we door jaar na jaar duurzame initiatieven te nemen op verschillende vlakken.

ONS DOEL
Jaarlijks komen ongeveer 120.000 mensen naar Theater Aan Zee. Allen dragen ze bij aan de ecologisch voetafdruk van het festival, door zich te verplaatsen, een drankje en een hapje te nuttigen, afval te genereren op het festival … Om deze voetafdruk in te perken, heeft TAZ de handen in elkaar geslagen met OVAM.
Na de nulmeting en de Groene Vent scan die in 2015 werden uitgevoerd, gingen Lang Leve(n) Oostende (bestaat ondertussen niet meer) en TAZ aan de slag met de gegevens. De thema's afval, mobiliteit, beleid en energie werden omgezet in een vijfjarenplan, aan de hand hiervan willen we tegen 2020 een energieneutraal festival worden.
Energieneutraal worden vormt een grote uitdaging, het is dan ook belangrijk dat de resultaten jaar na jaar geëvalueerd worden. Het vijfjarenplan kan zo verder aangepast worden in relatie tot wat mogelijk is. Door op deze manier te werken komen we stap na stap dichter bij ons uiteindelijke doel.

HOE WE ONS DOEL BEREIKEN
>>> De acties die al zijn voortgekomen uit ons duurzaamheidsproject
AFVAL
    •    catering met borden en bestek, i.p.v. wegwerpservies
    •    duurdere wijnen worden in glazen geserveerd
    •    melk, suiker en koekjes (voor de koffie) worden in grote pakken aangekocht, zonder aparte verpakkingen
    •    backstage inrichting van minicontainerpark: papier, pmd en restafval; aparte inzameling van organisch afval
    •    inzamelactie voor bekers: 30 bekers (cola/bier/cava/wijn) in ruil voor 1 jeton
    •    dranken en prijslijst van de consumpties worden op een groot bord geschilderd, en niet langer afgedrukt en gelamineerd

MOBILITEIT
    •    samenwerking met Sociaal Fietsatelier: fietsen voor medewerkers
    •    samenwerking met Fietspunt: fietsen die (jonge) makers kunnen gebruiken, als goedkoop en ecologisch
         alternatief voor de auto
    •    samenwerking Kamp Noord: fietsherstelpunt aan De Grote Post, elke dag van 10u tot 13u
    •    parkeerzone voor De Grote Post wordt 1 grote fietsparking
    •    inrichting van een fietssalon in Familiepark

>>> Acties die we tijdens TAZ#2017 proberen te verwezenlijken
AFVAL
    •    afval op locaties aanpakken
    •    afvaleilanden invoeren
    •    ecologische toiletten
    •    alle drankconsumpties in herbruikbare bekers, wegwerpbekers volledig afschaffen

MOBILITEIT
    •    mogelijkheid bekijken om goedkope treinkaartvariant in te voeren

BELEID
    •    afvaleilanden invoeren
    •    ecologische T-shirts voor medewerkers

>>> Acties die we in de toekomst willen verwezenlijken
AFVAL - afvalberg van het festival reduceren tot een minimum
MOBILITEIT - zoveel mogelijk bezoekers, artiesten en medewerkers op een ecologische wijze naar het festival lokken
BELEID - alle elementen van het festival op een zo’n ecologisch mogelijke manier proberen te benaderen
ENERGIE - TAZ energieneutraal maken

ONZE PARTNERS OP VLAK VAN DUURZAAMHEID
TAZ werkt samen met OVAM en hogeschool Vives Kortrijk om het duurzaamheidsbeleid te verbeteren. OVAM staat TAZ bij met raad, en waar mogelijk ook met een financiële ondersteuning. Hogeschool Vives Kortrijk stelt studenten van de opleiding Ecotechnologie ter beschikking van TAZ. Zowel studenten uit het eerste als uit het tweede jaar hebben de mogelijkheid om hun stage uit te voeren bij TAZ. Tijdens deze stage geven de studenten raad en onderzoeken ze de verschillende pistes om het duurzaamheidsbeleid van TAZ op verschillende vlakken te verbeteren.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief